top of page

Kairos v podcastu O TOM

V podcastu O TOM se probírají různá témata. Najdete zde inspiraci na téma sebeuvědomování, laskavost k sobě. Jsou zde řešena také téma otužování, práce s myslí, všímavost a pobyt v přírodě. Témata jsou otevírány formou vlastních zkušeností, lidsky a otevřeně. Kdo je součástí podcastu? Martina Chomátová, Jakub Chomát, Marek Adamec.Rozhovor se zakladatelkou svobodné školy Kairos Hankou Frydrichovou

V době svárů, nepohody, společenských turbulencí a konfliktů přinášíme rozhovor, který se točí kolem tématu svoboda. Vyzpovídali jsme zakladatelku svobodné školy Kairos - Hanku Frydrichovou.

  • Proč by společnost, která se znovu a znovu ocitá uprostřed závažných situací mělo zajímat téma svoboda, vnitřní motivace a vědomá komunikace?

  • Má vůbec druh Homo sapiens, který již po dobu 70 tis. let bojuje na život a na smrt naději k tomu skutečně naslouchat, pochopit se a spolupracovat?

  • Ptali jsme se na to, na jakých pilířích stojí princip svobodné školy?

  • Jak se člověk dostane k tomu, že takovou svobodnou školu založí a co to obnáší?

  • Jak Hanka vnímá svobodu, jak se dá svoboda kultivovat?

  • Co to je autonomie?

  • Jak funguje nenásilná komunikace a co nám lidem do vztahů, práce, rodičovství přinese?

  • Jaké možnosti máme jako jedinci v této době ovlivňovat celosvětové dění?コメント


bottom of page