top of page
duhové kostky
skolakairos.cz-8 (1).png

Jsme tvůrci změny českého školství a proměny společnosti, jejíž myšlenky se opírají o koncept demokratického vzdělávání, který má v zahraničí velkou tradici a jehož funkčnost a smysluplnost je ověřena desítkami let praxe.

Co věnujeme dětem dnes, to oni mohou vrátit světu zítra.

 

Naše vize

 

Tvoříme prostor, kde každý naplňuje svůj potenciál, je v kontaktu se svými silnými stránkami a díky tomu svůj talent přináší ku prospěchu celku. A to ho činí šťastným, zdravým a úspěšným.

Pilíře školy

 

Hlavní hodnoty, o které se opíráme jsou:

 • vnitřní motivace,

 • vědomá komunikace, 

 • volný pohyb a umění.

Metody výuky

 

Zdroje naší inspirace jsou:

 • projektová výuka,

 • intuitivní pedagogika,

 • Montessori,

 • matematika Hejného

Základní principy Kairos

 

Svoboda, Konsenzus, Vnitřní motivace

Charakter, Postoje, Vlastnosti

Social, Ethical, Environmental learning

Sounáležitost, Spolupráce, Bezpečí

Klíčové kompetence, Návyky a Dovednosti

 1. místo - rozvoj charakteru, vlastností, osobnosti ("vhodný" charakter, vlastnost a osobnost definuje filosofie Kairos, např. ochota přispívat ke společnému zájmu skupiny).
   

 2. místo - podpora "správných" postojů, názorů ("správnost" definuje filosofie školy a ŠVP, například tolerance k odlišnostem).
   

 3. místo - rozvoj kompetencí (klíčových kompetencí dle RVP ZV ale i dalších "soft skills" v souladu s filosofií školy, například schopnost aplikovat učivo v běžném životě, RVP ZV).
   

 4. místo - předávání znalostí, učiva (definuje RVP ZV a ŠVP "Rozhovor, Práce, Hra, Slavnost", například "živá a neživá příroda").

Aktuality

Kam se dále podívat?

Podpořte nás
Pokud nás chcete podpořit, můžete využít QR kódů níže pro zadání rychlé platby na náš účet. Děkujeme!

500.png

500 Kč

5000.png

5000 Kč

50000.png

50000 Kč

bottom of page