PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY: 1 . - 9. ročník

Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne 21. dubna 2021 od 15:00.

 
Vize

 

Tvoříme prostor, kde každý naplňuje svůj potenciál, je v kontaktu se svými silnými stránkami a díky tomu svůj talent přináší ku prospěchu celku. A to ho činí šťastným, zdravým a úspěšným.

Pilíře školy

 

Hlavní hodnoty, o které se opíráme jsou:

 • vnitřní motivace,

 • vědomá komunikace, 

 • volný pohyb a umění.

Metody výuky

 

Zdroje naší inspirace jsou:

 • projektová výuka,

 • intuitivní pedagogika,

 • Montessori,

 • matematika Hejného, Matýskova matematika

 • Sfumato - splývavé čtení.

Motto

 

Jsme tvůrci změny českého školství a proměny společnosti, jejíž myšlenky se opírají o koncept demokratického vzdělávání, který má

v zahraničí velkou tradici a jehož funkčnost a smysluplnost je ověřena desítkami let praxe.

Co věnujeme dětem dnes, to oni mohou vrátit světu zítra.

Základní principy Kairos

 

Svoboda, Konsenzus, Vnitřní motivace

Charakter, Postoje, Vlastnosti

Social, Ethical, Environmental learning

Sounáležitost, Spolupráce, Bezpečí

Klíčové kompetence, Návyky a Dovednosti

 1. místo - rozvoj charakteru, vlastností, osobnosti ("vhodný" charakter, vlastnost a osobnost definuje filosofie Kairos, např. ochota přispívat ke společnému zájmu skupiny).

 2. místo - podpora "správných" postojů, názorů ("správnost" definuje filosofie školy a ŠVP, například tolerance k odlišnostem).

 3. místo - rozvoj kompetencí (klíčových kompetencí dle RVP ZV ale i dalších "soft skills" v souladu s filosofií školy, například schopnost aplikovat učivo v běžném životě, RVP ZV).

 4. místo - předávání znalostí, učiva (definuje RVP ZV a ŠVP "Rozhovor, Práce, Hra, Slavnost", například "živá a neživá příroda").

 • Facebook Social Icon

KONTAKT

 

ZŠ Kairos, z. ú.
Lomená 158,
Dobřichovice 252 29

 

Email: info@skolakairos.cz

Zástupce ředitelky: Václav Havelka

Tel.: +420 721 729 718


Bankovní účet: 2672900/5500

Datová schránka: bqk97qb


IČ: 04435117

© 2021 Kairos. S láskou a úctou k dětem.

© 2021 Kairos. With love and respect for children.