duhové kostky
skolakairos.cz-8 (1).png

Jsme tvůrci změny českého školství a proměny společnosti, jejíž myšlenky se opírají o koncept demokratického vzdělávání, který má v zahraničí velkou tradici a jehož funkčnost a smysluplnost je ověřena desítkami let praxe.

Co věnujeme dětem dnes, to oni mohou vrátit světu zítra.

 

Naše vize

 

Tvoříme prostor, kde každý naplňuje svůj potenciál, je v kontaktu se svými silnými stránkami a díky tomu svůj talent přináší ku prospěchu celku. A to ho činí šťastným, zdravým a úspěšným.

Pilíře školy

 

Hlavní hodnoty, o které se opíráme jsou:

 • vnitřní motivace,

 • vědomá komunikace, 

 • volný pohyb a umění.

Metody výuky

 

Zdroje naší inspirace jsou:

 • projektová výuka,

 • intuitivní pedagogika,

 • Montessori,

 • matematika Hejného

 • Matýskova matematika

 • Sfumato - splývavé čtení.

Základní principy Kairos

 

Svoboda, Konsenzus, Vnitřní motivace

Charakter, Postoje, Vlastnosti

Social, Ethical, Environmental learning

Sounáležitost, Spolupráce, Bezpečí

Klíčové kompetence, Návyky a Dovednosti

 1. místo - rozvoj charakteru, vlastností, osobnosti ("vhodný" charakter, vlastnost a osobnost definuje filosofie Kairos, např. ochota přispívat ke společnému zájmu skupiny).
   

 2. místo - podpora "správných" postojů, názorů ("správnost" definuje filosofie školy a ŠVP, například tolerance k odlišnostem).
   

 3. místo - rozvoj kompetencí (klíčových kompetencí dle RVP ZV ale i dalších "soft skills" v souladu s filosofií školy, například schopnost aplikovat učivo v běžném životě, RVP ZV).
   

 4. místo - předávání znalostí, učiva (definuje RVP ZV a ŠVP "Rozhovor, Práce, Hra, Slavnost", například "živá a neživá příroda").

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Aktuality

Kam se dále podívat?