top of page
duhové kostky
skolakairos_edited.png

Jsme tvůrci změny českého školství, jejíž myšlenky se opírají o koncept svobodného vzdělávání, který má v zahraničí mnohaletou tradici.

Co věnujeme dětem dnes, to oni mohou vrátit světu zítra. Respekt. Svobodu. Důvěru

Naše vize

 

Tvoříme prostor, kde každý naplňuje svůj potenciál, je v kontaktu se svými silnými stránkami a díky tomu svůj talent přináší ku prospěchu celku. A to ho činí šťastným, zdravým a úspěšným.

Pilíře školy

 

Hlavní hodnoty, o které se opíráme jsou:

 • vnitřní motivace,

 • vědomá komunikace, 

 • volný pohyb a umění.

Metody výuky

 

Zdroje naší inspirace jsou:

 • projektová výuka,

 • intuitivní pedagogika,

 • Montessori,

 • matematika Hejného

Základní principy Kairos

 

Svoboda, Konsenzus, Vnitřní motivace

Charakter, Postoje, Vlastnosti

Social, Ethical, Environmental learning

Sounáležitost, Spolupráce, Bezpečí

Klíčové kompetence, Návyky a Dovednosti

 1. místo - rozvoj charakteru, vlastností, osobnosti ("vhodný" charakter, vlastnost a osobnost definuje filosofie Kairos, např. ochota přispívat ke společnému zájmu skupiny).
   

 2. místo - podpora "správných" postojů, názorů ("správnost" definuje filosofie školy a ŠVP, například tolerance k odlišnostem).
   

 3. místo - rozvoj kompetencí (klíčových kompetencí dle RVP ZV ale i dalších "soft skills" v souladu s filosofií školy, například schopnost aplikovat učivo v běžném životě, RVP ZV).
   

 4. místo - předávání znalostí, učiva (definuje RVP ZV a ŠVP "Rozhovor, Práce, Hra, Slavnost", například "živá a neživá příroda").

Plánované akce

 • PRIMÁRNÍ PRÁCE S VNITŘNÍM KONFLIKTEM - tříletý výcvik
  PRIMÁRNÍ PRÁCE S VNITŘNÍM KONFLIKTEM - tříletý výcvik
  st 25. 9.
  Škola Kairos
  25. 9. 2024 8:00 – 20. 8. 2027 19:00
  Škola Kairos, Lomená 158, 252 29 Dobřichovice, Česko
  25. 9. 2024 8:00 – 20. 8. 2027 19:00
  Škola Kairos, Lomená 158, 252 29 Dobřichovice, Česko
  Jaké vnitřní síly nás ovládají? Kdy ztrácíme pocit spokojenosti a padáme do nedůvěry? Nalezení odpovědí na tyto otázky nám může pomoci ve snaze vyrovnat se s proměňujícím se světem, nevyhovujícími systémy a žít SVOBODNĚ.

Aktuality

Kam se dále podívat?

Podpořte nás
Pokud nás chcete podpořit, můžete využít QR kódů níže pro zadání rychlé platby na náš účet. Děkujeme!

500.png

500 Kč

5000.png

5000 Kč

50000.png

50000 Kč

Členové školské rady:

Obrázek WhatsApp, 2023-11-11 v 10.22_edited.jpg
1604260812314.jpg

Boris Plaňanský

8FDACC9D-EE0F-407F-8AFA-ABC6C9DBC3B3.jpeg

Jitka Radová

bottom of page