Škola, která inspiruje

  Přijímáme žáky do 2. stupně  

  Přijmeme učitele pro 1. - 2. třídu  

Vize

 

Tvoříme prostor, kde každý naplňuje svůj potenciál, je v kontaktu se svojí silou
a díky tomu svůj talent přináší ku prospěchu celku.
A to ho činí šťastným, zdravým
a úspěšným.

Pilíře školy

 

Hlavní hodnoty, o které se opíráme jsou:

 • vnitřní motivace,

 • vědomá komunikace, 

 • volný pohyb a umění.

Metody výuky

 

Zdroje naší inspirace jsou:

 • projektová výuka,

 • intuitivní pedagogika,

 • Montessori,

 • matematika Hejného, Matýskova matematika

 • Sfumato - splývavé čtení.

Pyramida priorit školy

 

Učivo

Klíčové kompetence

Návyky a dovednosti

Charakter, postoje, vlastnosti

 1. místo - rozvoj charakteru, vlastností, osobnosti ("vhodný" charakter, vlastnost a osobnost definuje filosofie Kairos, např. ochota přispívat ke společnému zájmu skupiny).

 2. místo - podpora "správných" postojů, názorů ("správnost" definuje filosofie školy a ŠVP, například tolerance k odlišnostem).

 3. místo - rozvoj kompetencí (klíčových kompetencí dle RVP ZV ale i dalších "soft skills" v souladu s filosofií školy, například schopnost aplikovat učivo v běžném životě, RVP ZV).

 4. místo - předávání znalostí, učiva (definuje RVP ZV a ŠVP "Rozhovor, Práce, Hra, Slavnost", například "živá a neživá příroda").

Zavolejte nám, rádi vás poznáme.

+420 602 148 081

Jsme tvůrci změny českého školství a proměny společnosti.

Co věnujeme dětem dnes, to oni mohou vrátit světu.

 • Facebook Social Icon

KONTAKT

 

ZŠ Kairos, z. ú.
Lomená 158,
Dobřichovice 252 29

 

Email: info@skolakairos.cz

Tel.: +420 602 148 081


Bankovní účet: 2672900/5500

Datová schránka: bqk97qb


IČ: 04435117

© 2019 Kairos. S láskou a úctou k dětem.

© 2019 Kairos. With love and respect for children.