top of page

Pro rodiče

Proč by vaše dítě mělo být u nás?

Protože mu přejete, aby našlo svou cestu vzděláváním a důvěřujete mu, že to zvládne. Protože chcete, aby mohlo ovlivňovat dění kolem sebe. Protože považujete za důležité, aby se dítě mohlo volně pohybovat a stravovat během celého dne. Protože...

Co nabízíme

 • výuku 1. a 2. stupně - aktuálně nabíráme děti od 1. do 9. třídy

 • maximální pochopení pro potřeby daného dítěte a jeho rodiny,

 • výuku pokrývající požadavky RVP ZV MŠMT a dále podporu do větší hloubky v tématech, kde dítě projevuje talent,

 • nadstandardní kvalitu výuky v malých skupinách,

 • pestrou nabídku - velkou možnost volby v sestavování vlastního rozvrhu již od 1. ročníku,

 • svobodu, důvěru, lásku a úctu,

 • možnost účasti rodičů na velkých sněmech, pravidelných diskuzích a osobní konzultace,

 • expediční, výletové či projektové dny,

 • rozhodování formou konsenzu,

 • slovní hodnocení, sebehodnocení, nehodnocení,

 • vedení dětí k vědomé (nenásilné) komunikaci, prostor pro diskuze,

 • pravidelný dětský sněm, kde děti společně s učiteli v plné míře ovlivňují chod školy a rozhodují o něm,

 • kmenového učitele dle dohody dítěte a učitele,

 • restorativní spravedlnost.

Co u nás NEnajdete

 • plnění přání rodiče v případě, že bychom překonávali odpor dítěte

 • jistotu, že dítě nabídnutou výuku přijme

 • nepřetržitý dohled nad dětmi

 • známkování

 • tresty

Školné

Informace o školném v roce 2023 / 2024 za jednoho žáka

1.stupeň:

A) 13.000,-/měsíc - pro rodiny dobře situované, pro které není výše školného překážkou

B) 9.100,-/měsíc

2. stupeň:

A) 13.000,-/měsíc - pro rodiny dobře situované, pro které není výše školného překážkou

B) 9.900,-/měsíc

 

Školné je možné uhradit v měsíčních splátkách, pololetně nebo jednorázově.

Školné se hradí na celý školní rok, tedy září – srpen.

Nad rámec školného se platí fond na výlety (cca. 250 Kč / měsíc), se kterým hospodaří děti.

Dále se hradí stravné: 1.stupeň 85 Kč/ den = dopo svačina + oběd, 2.stupeň 130 Kč/den = dopo svačina + oběd.

Cena za individuální vzdělávání:
Školné 1500,- měsíčně, včetně prázdnin.
Pro více info kontaktujte Veroniku Hudečkovou, veronika@skolakairos.cz

Školné
CO NABÍZÍME
Zápis nových dětí

Dny otevřených dveří

Dveře máme otevřené každý den. Pište Jitce Radové na jitka@skolakairos.cz a domluvte si svůj termín. 

Zápis nových dětí

Přihlaste se k odběru našich e-mailových zpráv a dáme vám vědět, až se bude blížit další termín zápisu. Přestup do naší školy z jiné je možný kdykoliv během školního roku. Pro více informací nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Podpora ZŠ Kairos

Máte možnost a chuť ZŠ Kairos podpořit? Každá pomoc je vítána, práce se vždy nějaká najde:-)

Napište na jitka@skolakairos.cz a domluvte si návštěvu ve škole.

Kam se dále podívat?

bottom of page