Pro rodiče  

Proč by vaše dítě mělo být u nás?

Protože mu přejete, aby našlo svou cestu vzděláváním a důvěřujete mu, že to zvládne. Protože chcete, aby mohlo ovlivňovat dění kolem sebe. Protože považujete za důležité, aby se dítě mohlo volně pohybovat a stravovat během celého dne. Protože...

Co nabízíme
 • výuku 1. a 2. stupně - aktuálně nabíráme děti od 1.  do 9. třídy

 • maximální pochopení pro potřeby daného dítěte a jeho rodiny,

 • výuku pokrývající požadavky RVP ZV MŠMT a dále podporu do větší hloubky v tématech, kde dítě projevuje talent,

 • nadstandardní kvalitu výuky v malých skupinách,

 • pestrou nabídku - velkou možnost volby v sestavování vlastního rozvrhu již od 1. ročníku,

 • svobodu, důvěru, lásku a úctu,

 • možnost účasti rodičů na velkých sněmech, pravidelných diskuzích a osobní konzultace,

 • expediční, výletové či projektové dny,

 • rozhodování formou konsenzu,

 • slovní hodnocení, sebehodnocení, nehodnocení,

 • vedení dětí k vědomé (nenásilné) komunikaci, prostor pro diskuze,

 • pravidelný dětský sněm, kde děti společně s učiteli v plné míře ovlivňují chod školy a rozhodují o něm,

 • kmenového učitele dle dohody dítěte a učitele,

 • restorativní spravedlnost.

Co u nás nenajdete
 • plnění přání rodiče v případě, že bychom překonávali odpor dítěte,

 • jistotu, že dítě nabídnutou výuku přijme,

 • nepřetržitý dohled nad dětmi,

 • známkování,

 • tresty.

Školné

Varianty školného za jednoho žáka pro školní rok 2020 / 2021:
 

 1. Pobyt ve škole 8:00 – 14:00. Školné 72.000 Kč / rok.

 2. Družina ve škole 7:30 – 8:00, 14:00 - 17:30. Příspěvek 21.000 Kč / rok.

​Školné je možné uhradit v měsíčních splátkách, pololetně nebo jednorázově.

Nad rámec školného se platí fond na exkurze (cca 250 Kč / měsíc), se kterým hospodaří děti.
Dále se hradí stravné (115 Kč / den = oběd + 2x svačina).

Dny otevřených dveří

Dveře máme otevřené každý den. Pište Václavovi Havelkovi na vaclavhavelka@gmail.com a domluvte si svůj termín. 

Zápis nových dětí

Zápis do 1. ročníku 2021/2022 proběhne 21.dubna 2021 od 15:00. Přihlaste se prosím předem na info@skolakairos.cz a domluvte si návštěvu ve škole.

Přihláška ke stažení zde:

Podpora ZŠ Kairos

Máte možnost a chuť ZŠ Kairos podpořit? Každá pomoc je vítána, práce se vždy nějaká najde:-)

Napište na vaclavhavelka@gmail.com a domluvte si návštěvu ve škole.

 
PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO ŠKOLY KAIROS
Toto je přihláška první kontakt k registraci vašeho dítěte do ZŠ Kairos. Ozveme se Vám, domluvíme si osobní schůzku a náhled ve škole,  abychom se poznali a domluvili se na dalších krocích.
Oficiální zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne 21. dubna 2021 od 15:00.

Život v ZŠ Kairos

Mise základní školy Kairos

 

 • ​Nalézáme dětem jejich přirozenou tvorbu, připravujeme děti na život, tak aby nacházely svá vlastní řešení.

 • Transformujeme vzdělávací systém.

 • Jsme prostředníky pro GENERACI DĚTI, KTERÉ NEBUDOU UPŘEDNOSTŇOVAT SVÉ ZAJMY PŘED ZÁJMY CELKU, PROTOŽE BUDOU SAMY SEBOU, NA SVÉM SPRÁVNÉM MÍSTĚ V ŽIVOTĚ A SPOLEČNOSTI.

 • To, co žijeme dnes a jak vychováme své děti, budeme žít za 30 let. 

Proč je důležité věkové míchání dětí

 

 • Hra je méně soutěživá, kreativnější, více napomáhá k procvičování nových dovedností.

 • Talentované dítě rozvíjí svůj talent se staršími a naopak dítě, které je oproti vrstevníkům pozadu, může dovednost rozvíjet
  s mladšími, aniž by se cítilo špatně, že jediné "zaostává".

 • Starší děti jsou vynikajícími vzory, pomocníky a učiteli (nepomáhají příliš a nejsou příliš napřed).

 • Mladší děti chtějí dělat to, co dělají starší děti.

 • Starší děti jsou inspirovány mladšími.

 • Starší děti si rozšiřují své vědomosti prostřednictvím vysvětlování mladším dětem.

 • Starší děti si prostřednictvím pomáhání mladším vyvinou soucit a pečovatelské schopnosti.

 • Příklad z běžného stavu současných škol: 30 stejně starých dětí ve třídě je velmi nepřirozený stav, který je nezdravě konkurenční a v životě se do takového kolektivu děti stejně už pravděpodobně nedostanou.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor o založení školy Kairos s ředitelkou školy Hankou Frydrichovou v Českém rozhlase. 18.2.2016
 • Facebook Social Icon

KONTAKT

 

ZŠ Kairos, z. ú.
Lomená 158,
Dobřichovice 252 29

 

Email: info@skolakairos.cz

Zástupce ředitelky: Václav Havelka

Tel.: +420 721 729 718


Bankovní účet: 2672900/5500

Datová schránka: bqk97qb


IČ: 04435117

© 2021 Kairos. S láskou a úctou k dětem.

© 2021 Kairos. With love and respect for children.