Pro rodiče

Proč by vaše dítě mělo být u nás?

Protože mu přejete, aby našlo svou cestu vzděláváním a důvěřujete mu, že to zvládne. Protože chcete, aby mohlo ovlivňovat dění kolem sebe. Protože považujete za důležité, aby se dítě mohlo volně pohybovat a stravovat během celého dne. Protože...

Co nabízíme

 • výuku 1. a 2. stupně - aktuálně nabíráme děti od 1.  do 9. třídy

 • maximální pochopení pro potřeby daného dítěte a jeho rodiny,

 • výuku pokrývající požadavky RVP ZV MŠMT a dále podporu do větší hloubky v tématech, kde dítě projevuje talent,

 • nadstandardní kvalitu výuky v malých skupinách,

 • pestrou nabídku - velkou možnost volby v sestavování vlastního rozvrhu již od 1. ročníku,

 • svobodu, důvěru, lásku a úctu,

 • možnost účasti rodičů na velkých sněmech, pravidelných diskuzích a osobní konzultace,

 • expediční, výletové či projektové dny,

 • rozhodování formou konsenzu,

 • slovní hodnocení, sebehodnocení, nehodnocení,

 • vedení dětí k vědomé (nenásilné) komunikaci, prostor pro diskuze,

 • pravidelný dětský sněm, kde děti společně s učiteli v plné míře ovlivňují chod školy a rozhodují o něm,

 • kmenového učitele dle dohody dítěte a učitele,

 • restorativní spravedlnost.

Co u nás NEnajdete

 • plnění přání rodiče v případě, že bychom překonávali odpor dítěte

 • jistotu, že dítě nabídnutou výuku přijme

 • nepřetržitý dohled nad dětmi

 • známkování

 • tresty

Školné

Varianty školného za jednoho žáka pro školní rok 2021 / 2022:
 

 1. Pobyt ve škole 8:00 – 14:00. Školné 72.000 Kč / rok.

 2. Družina ve škole 7:30 – 8:00, 14:00 - 17:00. Příspěvek 21.000 Kč / rok.

​Školné je možné uhradit v měsíčních splátkách, pololetně nebo jednorázově.

Nad rámec školného se platí fond na exkurze (cca 250 Kč / měsíc), se kterým hospodaří děti.
Dále se hradí stravné (115 Kč / den = oběd + 2x svačina).

Dny otevřených dveří

Dveře máme otevřené každý den. Pište Thomasovi Vejrážkovi na tom@skolakairos.cz a domluvte si svůj termín. 

Zápis nových dětí

Přihlaste se k odběru našich e-mailových zpráv a dáme vám vědět, až se bude blížit další termín zápisu. Přestup do naší školy z jiné je možný kdykoliv během školního roku. Pro více informací nás můžete kdykoliv kontaktovat.

 
 
 

Podpora ZŠ Kairos

Máte možnost a chuť ZŠ Kairos podpořit? Každá pomoc je vítána, práce se vždy nějaká najde:-)

Napište na tomjade@gmail.com a domluvte si návštěvu ve škole.

Kam se dále podívat?