top of page
duhové kostky
skolakairos_edited.png

We are the creators of the change in Czech education and the transformation of society, whose ideas are based on the concept of democratic education, which has has a great tradition abroad and whose functionality and usefulness is verified by decades of practice.

What we give to children today, they can give back to the world tomorrow.

 

Our vision

 

We create a space where everyone fulfills their potential, is in touch with their strengths and, thanks to this, brings their talent to the benefit of the whole. And that makes him happy, healthy and successful.

Pillars of the school

 

The main values we rely on are:

 • inner motivation,

 • conscious communication, 

 • free movement and art.

Teaching methods

 

The sources of our inspiration are:

 • project teaching,

 • intuitive pedagogy,

 • montessori,

 • Hejné's mathematics

 • Matysk's mathematics

 • Sfumato - flowing reading.

Základní principy Kairos

 

Svoboda, Konsenzus, Vnitřní motivace

Charakter, Postoje, Vlastnosti

Social, Ethical, Environmental learning

Sounáležitost, Spolupráce, Bezpečí

Klíčové kompetence, Návyky a Dovednosti

 1. místo - rozvoj charakteru, vlastností, osobnosti ("vhodný" charakter, vlastnost a osobnost definuje filosofie Kairos, např. ochota přispívat ke společnému zájmu skupiny).
   

 2. místo - podpora "správných" postojů, názorů ("správnost" definuje filosofie školy a ŠVP, například tolerance k odlišnostem).
   

 3. místo - rozvoj kompetencí (klíčových kompetencí dle RVP ZV ale i dalších "soft skills" v souladu s filosofií školy, například schopnost aplikovat učivo v běžném životě, RVP ZV).
   

 4. místo - předávání znalostí, učiva (definuje RVP ZV a ŠVP "Rozhovor, Práce, Hra, Slavnost", například "živá a neživá příroda").

Plánované akce

 • PRIMÁRNÍ PRÁCE S VNITŘNÍM KONFLIKTEM - tříletý výcvik
  PRIMÁRNÍ PRÁCE S VNITŘNÍM KONFLIKTEM - tříletý výcvik
  Wed, Sep 25
  Škola Kairos
  Sep 25, 2024, 8:00 AM – Aug 20, 2027, 7:00 PM
  Škola Kairos, Lomená 158, 252 29 Dobřichovice, Česko
  Sep 25, 2024, 8:00 AM – Aug 20, 2027, 7:00 PM
  Škola Kairos, Lomená 158, 252 29 Dobřichovice, Česko
  Jaké vnitřní síly nás ovládají? Kdy ztrácíme pocit spokojenosti a padáme do nedůvěry? Nalezení odpovědí na tyto otázky nám může pomoci ve snaze vyrovnat se s proměňujícím se světem, nevyhovujícími systémy a žít SVOBODNĚ.

Aktuality

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

Kam se dále podívat?

Podpořte nás
Pokud nás chcete podpořit, můžete využít QR kódů níže pro zadání rychlé platby na náš účet. Děkujeme!

500.png

500 Kč

5000.png

5000 Kč

50000.png

50000 Kč

Členové školské rady:

Obrázek WhatsApp, 2023-11-11 v 10.22_edited.jpg
1604260812314.jpg

Boris Plaňanský

8FDACC9D-EE0F-407F-8AFA-ABC6C9DBC3B3.jpeg

Jitka Radová

bottom of page