top of page
logo-kfes.png

Kairos Kampus

Plánujeme fyzický prostor s kapacitou 210 studentů, který je v souladu s našimi potřebami a pomáhá prohloubit realizaci dříve popsané vize.

 

Plánujeme použít materiály, tvary a rozvržení prostor, které jsou praktickým ztělesněním vize a umožňují ji plně rozvinout a dodat důstojnost pro přijetí širokou veřejností.

pozadi-kampus.jpg

Plánujeme fyzický prostor s kapacitou 210 studentů, který je v souladu s našimi potřebami a pomáhá prohloubit realizaci dříve popsané vize.

 

Plánujeme použít materiály, tvary a rozvržení prostor, které jsou praktickým ztělesněním vize a umožňují ji plně rozvinout a dodat důstojnost pro přijetí širokou veřejností.

V rámci Kampusu plánujeme zajistit:

- školku (kapacita 30 dětí)

- základní školu (kapacita 100 žáků)

- kombinované lyceum (kapacita 80 studentů, humanitní, technické a přírodovědné zaměření - etika, ekologie, osobní rozvoj)

- případně komunitní centrum, sportovní halu, bistro

Provoz (business plán)

Počítáme s platbou školného na 12 měsíců.

V provozním rozpočtu není zahrnuta jídelna (ani náklady ani příjmy). Očekáváme vyrovnaný provozní rozpočet s podporou dotace.
 

Dále nejsou zahrnuty příjmy z akcí, provozů, tělocvičnu, kavárnu. Všechny tyto aktivity, pokud plánovány jako ziskové, jinak nebudou realizovány.
 

Provozní rozpočet nyní nezahrnuje sponzorskou podporu, která je ovšem vítána (např na pokrytí stipendií, zahradu, specializované kroužky a další rozvojové aktivity).

Citrus Fruits

S W O T

S W O T  A N A L Ý Z A

SILNÉ STRÁNKY

 • Unikátnost konceptu, 7 let zkušeností s provozem

 • Tým zkušených lidí, komunita aktivních rodičů

 • Nadšení a zápal pro smysluplný projekt

 • Jsme registrovaní pod MŠMT

 • Jsme součástí Asociace svobodných a demokratických škol Propojení a kontakty se zahraničními školami a univerzitami podobného zaměření

 • Rozvíjíme kompetence v souladu se Strategiemi EDU2030+ a s požadavky trhu práce

SLABÉ STRÁNKY

 • Omezené zkušenosti s výstavbou tohoto rozměru

 • Finanční limity (stávající ekonomika školy je postavena na příjmech ze školného a dotací a omezuje realizaci investic)

 • Dočasné omezení stávajícími prostory pro přijímání dalších žáků a s tím souvisí i omezení v personálním zajištění

PŘÍLEŽITOSTI

 • Vysoká poptávka inovativních a svobodných forem vzdělávání ve Středočeském kraji a Praze

 • Waiting list pro stávající školu

 • Potenciální dotační programy EU

 • Strategický partnership s relevantními subjekty

HROZBY / RIZIKA

 • Riziko změny cen kvůli inflaci a makroekonomickým vlivům

 • Komplexita projektu (MŠ-ZŠ-SŠ/lyceum)

 • Core team dělá práci (zatím) na bázi dobrovolnictví

 • Zakladatelka má mnoho rolí

 • Nutné řešit vzájemné provázanosti mezi zapojenými subjekty

C O  N A B Í Z Í M E

Citrus Fruits

NABÍZÍME VÁM VYJÍMEČNÝ A SMYSLUPLNÝ PROJEKT

Přínosy pro společnost
Inovujeme a transformujeme vzdělávací systém a umožníme tak proměnu společnosti.
 

Vybavíme absolventy kompetencemi, které požaduje současný i budoucí trh práce.
 

Umožníme naplnit potenciál studentů a tím zvýšit kvalitu života jich samých a jejich rodin.

T Ý M

N Á Š  T Ý M

Hanka Frydrichová

zakladatelka, vize, jednání s městem a partnery

Jirka Novák

právník, zkušenosti
v oblasti developmentu, financí, správy a řízení společností, spoluvlastník mateřské školy Villa Luna

Jana Kočí

organizace vzdělávacích a komunitních projektů, zkušenosti z ekovesnice v Německu a švédské školy Solvik

Adam Svejkovský

projektové řízení, příprava podkladů
- finance, investiční plány

DALŠÍ ČLENOVÉ TÝMU

 • Petr Maňas

  • jednání různými subjekty

  • strategie

 • Jindřich Monček

  • zakladatel ZŠ a SŠ Jedna Radost v Poděbradech

  • zápis do rejstříku MŠMT

 • Tereza Scarlett

  • architektura

  • interiéry

 • Jana Luhanová

  • grafický design projektu

 • Jitka Radová

  • zástupkyně ředitelky

 • Dušan Král

  • lyceum

 • Boris Plaňanský

  • finance

 • Atrey Rae

  • finance, networking

a další

SPRÁVNÍ RADA

 • Boris Plaňanský

 • Petr Heteš

 • Martin Sobíšek

Digital art exhibit

 Těšíme se na spolupráci a společnou tvorbu.

Kontakní osoba:

Mgr. Hanka Frydrichová,
zakladatelka, ředitelka

 

Telefon: 777 312 352

 

E-mail: hanka@skolakairos.cz

bottom of page