top of page
logo-kfes.png

Kairos Kampus

Plánujeme fyzický prostor s kapacitou 210 studentů, který je v souladu s našimi potřebami a pomáhá prohloubit realizaci dříve popsané vize.

 

Plánujeme použít materiály, tvary a rozvržení prostor, které jsou praktickým ztělesněním vize a umožňují ji plně rozvinout a dodat důstojnost pro přijetí širokou veřejností.

pozadi-kampus.jpg

"What do you want to be when you grow up?"
 
"A person,
a partner,

a parent, a colleague."
 
"What do you need to learn to become so?"
 
"How to understand myself, how to make decisions, solve conflicts, communicate. How to gain money and take care of the planet Earth. To make agreements and know what to do when I don't manage to keep them. To discover my talent."

V rámci Kampusu plánujeme zajistit:

- školku (kapacita 30 dětí)

- základní školu (kapacita 100 žáků)

- kombinované lyceum (kapacita 80 studentů, humanitní, technické a přírodovědné zaměření - etika, ekologie, osobní rozvoj)

- případně komunitní centrum, sportovní halu, bistro

"What do you want to be when you grow up?"
 
"A person,
a partner,

a parent, a colleague."
 
"What do you need to learn to become so?"
 
"How to understand myself, how to make decisions, solve conflicts, communicate. How to gain money and take care of the planet Earth. To make agreements and know what to do when I don't manage to keep them. To discover my talent."

Počítáme s platbou školného na 12 měsíců.

V provozním rozpočtu není zahrnuta jídelna (ani náklady ani příjmy). Očekáváme vyrovnaný provozní rozpočet s podporou dotace.
 

Dále nejsou zahrnuty příjmy z akcí, provozů, tělocvičnu, kavárnu. Všechny tyto aktivity, pokud plánovány jako ziskové, jinak nebudou realizovány.
 

Provozní rozpočet nyní nezahrnuje sponzorskou podporu, která je ovšem vítána (např na pokrytí stipendií, zahradu, specializované kroužky a další rozvojové aktivity).

Citrus Fruits

S W O T

S W O T  A N A L Ý Z A

SILNÉ STRÁNKY

 • Unikátnost konceptu, 7 let zkušeností s provozem

 • Tým zkušených lidí, komunita aktivních rodičů

 • Nadšení a zápal pro smysluplný projekt

 • Jsme registrovaní pod MŠMT

 • Jsme součástí Asociace svobodných a demokratických škol Propojení a kontakty se zahraničními školami a univerzitami podobného zaměření

 • Rozvíjíme kompetence v souladu se Strategiemi EDU2030+ a s požadavky trhu práce

SLABÉ STRÁNKY

 • Omezené zkušenosti s výstavbou tohoto rozměru

 • Finanční limity (stávající ekonomika školy je postavena na příjmech ze školného a dotací a omezuje realizaci investic)

 • Dočasné omezení stávajícími prostory pro přijímání dalších žáků a s tím souvisí i omezení v personálním zajištění

PŘÍLEŽITOSTI

 • Vysoká poptávka inovativních a svobodných forem vzdělávání ve Středočeském kraji a Praze

 • Waiting list pro stávající školu

 • Potenciální dotační programy EU

 • Strategický partnership s relevantními subjekty

HROZBY / RIZIKA

 • Riziko změny cen kvůli inflaci a makroekonomickým vlivům

 • Komplexita projektu (MŠ-ZŠ-SŠ/lyceum)

 • Core team dělá práci (zatím) na bázi dobrovolnictví

 • Zakladatelka má mnoho rolí

 • Nutné řešit vzájemné provázanosti mezi zapojenými subjekty

C O  N A B Í Z Í M E

Citrus Fruits

NABÍZÍME VÁM VYJÍMEČNÝ A SMYSLUPLNÝ PROJEKT

Přínosy pro společnost
Inovujeme a transformujeme vzdělávací systém a umožníme tak proměnu společnosti.
 

Vybavíme absolventy kompetencemi, které požaduje současný i budoucí trh práce.
 

Umožníme naplnit potenciál studentů a tím zvýšit kvalitu života jich samých a jejich rodin.

T Ý M

N Á Š  T Ý M

Hanka Frydrichová

zakladatelka, vize, jednání s městem a partnery

Jirka Novák

právník, zkušenosti
v oblasti developmentu, financí, správy a řízení společností, spoluvlastník mateřské školy Villa Luna

Jana Kočí

organizace vzdělávacích a komunitních projektů, zkušenosti z ekovesnice v Německu a švédské školy Solvik

Adam Svejkovský

projektové řízení, příprava podkladů
- finance, investiční plány

DALŠÍ ČLENOVÉ TÝMU

 • Petr Maňas

  • jednání různými subjekty

  • strategie

 • Jindřich Monček

  • zakladatel ZŠ a SŠ Jedna Radost v Poděbradech

  • zápis do rejstříku MŠMT

 • Tereza Scarlett

  • architektura

  • interiéry

 • Jana Luhanová

  • grafický design projektu

 • Jitka Radová

  • zástupkyně ředitelky

 • Dušan Král

  • lyceum

 • Boris Plaňanský

  • finance

 • Atrey Rae

  • finance, networking

a další

SPRÁVNÍ RADA

 • Boris Plaňanský

 • Petr Heteš

 • Martin Sobíšek

Digital art exhibit

 Těšíme se na spolupráci a společnou tvorbu.

Kontakní osoba:

Mgr. Hanka Frydrichová,
zakladatelka, ředitelka

 

Telefon: 777 312 352

 

E-mail: hanka@skolakairos.cz

bottom of page