top of page
IMG_7489_edited.jpg

“Čím chceš být, až budeš velký?”

 

“Člověkem, partnerem,
rodičem, kolegou.”


“A co by ses k tomu chtěl naučit?”


“Vyznat se v sobě, rozhodovat se, řešit konflikty, komunikovat. Získávat peníze, umět pečovat o planetu Zemi. Dělat společné dohody, umět se postarat o to, když dohodu nemohu dodržet. Najít svůj talent.”

web: www.skolakairos.cz

tel.: 777 312 352

Co je ZŠ Kairos, z.ú.?

WhatsApp Image 2021-02-22 at 17.52.36.jpeg

Místo, kde hledáme inovativní cesty ke vzdělávání a společnému soužití.


Inspirace pro další školy a organizace.


6 let zkušeností

  • s experimentováním

  • a ověřováním alternativních přístupů vedení organizace

  • a řízení financí

Co děláme jinak?

WhatsApp Image 2021-02-01 at 16.07.43 (1).jpeg

Nezasahujeme do
svobodné vůle kohokoliv

WhatsApp Image 2021-02-26 at 13.41.07 (2).jpeg

Vycházíme z bio-psycho-socio-spirituální propojenosti vzdělávacích procesů

IMG_7476.jpg

Vytváříme systém vzájemné podpory pro rozvoj všech zúčastněných

Podrobně vysvětleno v Etickém kodexu školy.

IMG_7454_edited.jpg

Aby se udála změna ve společnosti je potřeba vytvořit místa, která fungují na “nových” principech. Tato místa postupně propojit ve spolupracující síť. Předávat si
zkušenosti a know how.


CO MYSLÍME SPOLEČENSKOU ZMĚNOU?


Chceme, aby lidé měli dostatečnou kapacitu, díky které jsou schopni vnímat potřeby druhých. Cílem je, abychom byli schopni mírového soužití a naše rozdílnosti byly vzájemným obohacením. Dialog pak vytváří podmínky pro svobodu všech.

Realizujeme:

 

Rozhodování konsenzem
 

Dostatek zdrojů pro naplnění potřeb všech zúčastněných - ať už jde o vzdělávání, péči, podporu, pozornost, finance...
 

Obnovná spravedlnost, systém který nepoužívá odměnu ani trest. Konflikt chápeme jako šanci pro vzájemné obohacení, poznání a změnu k lepšímu.
 

Využíváme SEE Learning (vzdělávací systém akreditovaný Emory University), NVC (Nenásilnou Komunikaci dle Marshalla Rosenberga) a Intuitivní pedagogiku (hry, rozvíjející kreativitu a spolupráci u dětí i průvodců).

Naše vize

IMG_7482.jpg

Naši průvodci jsou vědomí, odvážní lidé
s velkou kapacitou
a schopností sebereflexe. Rádi
a zajímavě
předávají, co znají, a objevují, co neznají.

WhatsApp Image 2021-02-26 at 13.51.37.jpeg

Kapacita 140 žáků, rodičovská komunita, která se navzájem podporuje, vytváří opravdická přátelství
a rozvíjí své vědomí.

WhatsApp Image 2021-02-26 at 10.44.44.jpeg

Děti se svobodně vzdělávají, hrají si, či odpočívají nebo tvoří v souladu se svou úrovní, nadáním a zájmem.

WhatsApp Image 2021-02-22 at 12.56_edited.jpg

 Díky KAIROS FREEDOM EDUCATION SYSTEM® tak vyrůstá generace "zdravých" a (sebe)vědomých lidí, kteří přispívají k dobru světa.

Hledáme prostory!

Koho hledáme: Spřízněného člověka se souladem hodnot
s filozofií Kairosu, který chce podporovat Kairos Freedom Education System ® svým jménem a jměním, a který chce pomoci realizovat změnu, kterou chceme tvořit ve společnosti.

 

Co si přejeme: Vlastní prostory či prostory k pronájmu v lokalitě Zadní Třebaň - Dobřichovice - blízké okolí a dále pobočky po celé ČR, SR a Zeměkouli.

IMG_8093.jpg

Jaké prostory hledáme?

Systém tří energeticky soběstačných budov, uprostřed nádherné přírody
s krásným výhledem a dobrým zdrojem pitné vody. Příjemně dostupné vlakem/busem.

 

Budovy, které vyhovují všem technickým a hygienickým normám a přispívají
k občanské vybavenosti dané obce.

 

Interiér

Třídy vybavené dle témat bez ohledu na věk účastníků výuky: montessori pracovna, tělocvična, laboratoř, ateliér, hudebna, herna, komunitní místnost a další.

 

Školní jídelna - bufet s pestrou škálou potravin. Děti mají možnost podílet se na přípravě.
 

Zahrada

Zahrada s mnoha jedlými stromy, keři a plody. Krásné květiny a bezpečné stromy na lezení. Herní a edukativní prvky v zahradě. Zahradník a školník na plný úvazek, oba laskavě zapojující děti dle jejich volby do péče o zahradu a domy.

Vycházíme z:

SEE Learning
komplexní vzdělávací systém akreditovaný Emory University
 

NVC
Nenásilná Komunikace dle Marshalla Rosenberga
 

Intuitivní pedagogika
Hry a vnitřní práce, která rozvíjí kreativitu, spolupráci a vytváří nové synapse neuronů u dětí i průvodců.

Realizujeme

Rozhodování pomocí konsenzu


Dostatek zdrojů pro naplnění potřeb všech zúčastněných - ať už jde o vzdělávání, péči, podporu, pozornost, finance...


Obnovná spravedlnost, systém který nepoužívá odměnu ani trest. Konflikt chápeme jako šanci pro vzájemné obohacení, poznání
a změnu k lepšímu.


www.skolakairos.cz
+420 777 312 352
hanka@skolakairos.cz

bottom of page