top of page

Kritéria zápisu do 1.třídy a další informace

Zápis se koná 25.4.2024 od 13 hodin u nás ve škole Kairos.

Více informací na e-mailu veronika@skolakairos.cz


 

Zde další informace k zápisu:

V ZŠ Kairos nám v souladu s naším školním vzdělávacím programem jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání dětí vycházíme ze Stanoviska MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy.


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ:

1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců

přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb (1 bod)


2. uchazeč souzní s hodnotami školy, jejím ŠVP, zná a sdílí alternativní pedagogický přístup školy – otevřenost ke spolupráci se školou

Např. orientuje se v sebeřízeném vzdělávání, podporuje hodnotu vnitřní motivace a rozhodování při tvorbě společných pravidel (max 3 body)


V případě převisu poptávky a nejednoznačnosti kritérií bude rozhodovat los – losování proběhne za přítomnosti školské rady, bude veřejné a bude pořízen videozáznam.


Informace o školném v roce 2024 / 2025 za jednoho žáka

1.stupeň:

A) 13.000,-/měsíc - pro rodiny dobře situované, pro které není výše školného překážkou

B) 9.100,-/měsíc


2. stupeň:

A) 13.000,-/měsíc - pro rodiny dobře situované, pro které není výše školného překážkou

B) 9.900,-/měsíc


Školné je možné uhradit v měsíčních splátkách, pololetně nebo jednorázově.

Školné se hradí na celý školní rok, tedy září – srpen.


Nad rámec školného se platí fond na výlety (cca. 250 Kč / měsíc), se kterým hospodaří děti.

Dále se hradí stravné: 1.stupeň 85 Kč/ den = dopo svačina + oběd, 2.stupeň 130 Kč/den = dopo svačina + oběd.

Kommentarer


bottom of page