top of page
duhové kostky

Kairos Freedom Education System

e95f65ba.png

Základní škola Kairos

Demokratické vzdělávání, který má v zahraničí velkou tradici a jehož funkčnost a smysluplnost je ověřena desítkami let praxe.

kairos-academy.png

Kairos Academy

 

Podstatou Kairos Freedom Education System je osobní rozvoj dospělých.

logo-kfes.png

Kairos Kampus

 

Projekt Kairos Kampus přináší unikátní příležitost pro partnery, kteří společně s námi chtějí posunout vzdělávání a společnost vpřed.

Cesta ke svobodě

 

Pro nás, pro naše děti. Jsme inovátoři a experimentátoři v oblasti evoluce demokracie, společného soužití, principů svobody. Tvoříme dialogické systémy. Jsme svobodná firma a svobodná škola.

 Na tuto práci potřebujeme dostatek zdrojů. Podpoříte nás?

500.png

500 Kč

5000.png

5000 Kč

50000.png

50000 Kč

Právní forma

 

Jsme nezisková organizace zapsaný ústav.

Členové správní rady:

Boris Plaňanský

IMG_2008_edited.jpg

Jakub Chomát

Statut ústavu

Cesta ke svobodě

Naše mise

Naším záměrem je vytvářet změnu, kterou si přejeme vidět ve světě. Naše společnost bude taková, jací budou dospělí, kteří vyrostou z dnešních dětí. Inspirujeme děti k otevřenému dialogu, sebepoznání a učivu v nejrůznějších oblastech, které jsou pro nás dospělé důležité. Snažíme se vytvářet pro všechny bezpečný prostor, kde každý může být sám sebou. Inspirujeme rodiče směrem k důvěře v jejich děti a v jejich rodičovské kompetence. Inspirujeme se navzájem v široké škále pedagogických přístupů a v sebereflexi. Inspirujeme pedagogy a budoucí pedagogy z různých škol v ČR, kteří mohou čerpat z naší zkušenosti. 

Naše vize

Vytváříme školu a společenství školy, které jsou místem, kde každý naplňuje svůj potenciál, je v kontaktu se svojí vnitřní silou a díky tomu svůj potenciál / talent / sílu přináší ku prospěchu celku. To ho činí šťastným, zdravým a úspěšným. 

 

Školu, kde se všichni potkáváme. Každý učitel i dítě ví, že na své prostředí působí, je důležitý a má na dění ve škole vliv. 

 

Školu, kde se probouzí zájem o život a láska ke světu a poznávání. Naše škola je místem, kde jsou vítány pocity a duše člověka. Kde si lidé hodně povídají, a někdy se mlčí a jsou okamžiky ticha. Každý ví, že se nemusí učit, stačí být tu. I tak se učí mnoho neviditelného. Nebo plní své vývojové úkoly. 

 

Přejeme si vytvořit ucelený vzdělávací systém jako věkově smíšené společenství: od nejmenších dětí po absolventy maturitních ročníků.

 

Možnost pro vzájemné obohacování mezi dospělými navzájem, ale i mezi dospělými a dětmi. Místo otevřené seniorům. 

 

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, Bílou Knihou a Strategiemi pro vzdělávací politiku 2030+ se zaměřujeme na rozvoj klíčových kompetencí.

Potápění v útesu

Předpoklady vize

Vize školy vychází z následujících axiomů:

Lidská bytost je od narození přirozeně zvědavá a učenlivá.  Člověk je ze své podstaty dobrý, empatický, soucitný, prosociální. Co chce z hloubi své duše, není nikdy destruktivní, vždy slouží životu.  Dostatek podpory přináší změnu. Když dostáváme podporu, můžeme zjistit, co opravdu vnitřně chceme a udělat to.  

Děti jsou schopné a zdatné v mnoha oblastech, pokud se pro něco rozhodnou. 

Cesta ke svobodě

Pilíře vize

 

Vize Školy stojí na třech pilířích: 
Vědomá komunikace
Vnitřní motivace
 Volný pohyb a umění

 PILÍŘ Č. 1: VĚDOMÁ KOMUNIKACE

 

Uvědomuji si, proč dělám to, co dělám a jaké to má důsledky. Komunikací míníme jakékoliv jednání (řeč, pohyb, čin, …). V praxi to pro děti i dospělé znamená: zastavit se a zvědomit / zreflektovat, co se mi děje. 
 

K rozvinutí této kompetence využíváme následující nástroje:  

  • nenásilná komunikace dle Marshalla Rosemberga NVC (pravidelné kurzy pořádané Školou, mimoškolní kurzy, samostudium knih, videí, podpůrná skupina NVC),  

  • prostor příměří PP (viz Systém spravedlnosti),  

  • SEE Learning (komplexní Vzdělávací systém akreditovaný Emory University),

  • kmenové schůzky (kmenový učitel a dítě), 

  • triády (kmenový učitel, dítě a rodič),  

  • supervize (pedagogové a supervizor),  intervize (pedagogové; slovo Intervize je odvozeno ze slova Supervize. Je možné mít mnoho druhů supervize / intervize - individuální, týmová, pedagogická, vedení ... vždy jde o pracovní témata. Rozdíl je v tom, že chybí supervizor a skupinu vede jeden z interních členů. Je to záležitost dobrovolná a podpůrná pro všechny zúčastněné. Je potřeba, aby ve skupině byl dostatek důvěry a tak bylo zajištěno bezpečí. Zaměření je například: co se děje ve mně v interakcích s dětmi, rodiči, kolegy? Co mi pomáhá? S čím si nevím rady?  

  • kruhy (viz. Systém spravedlnosti),  

  • terapie (mimo Školu),  

  • intuitivní pedagogika – vnitřní práce,  všichni navzájem od sebe v běžném životě. 

Nad mraky

 PILÍŘ Č. 2: VNITŘNÍ MOTIVACE

Dělám to, co opravdu chci, vědomě. Nikoliv jako důsledek přizpůsobení se vnější autoritě nebo ze vzdoru. V praxi to pro děti znamená:  rozhodování sám o sobě (domácí úkoly, kdy a co jím, jak se oblékám, využití nabídek Školy,…)  organizace vlastního času a práce a s tím spojená volba individuálního rozvrhu,  volba kmenového učitele,  spolurozhodování na sněmech,  vzájemné dohody s učiteli nebo mezi dětmi,  výlety,  zapojení do projektů,  přítomnost na Škole v přírodě a lyžařském výcviku. Intuitivně vyhodnocujeme, proč dítě něco odmítá, zda potřebuje podporu a jakou míru podpory mu nabídneme. Zda plně vyhovět jeho „ne“ nebo dále zjišťovat, co je pod povrchem. Když dítě, ale i dospělý, odmítne naši nabídku nebo prosbu, můžeme jeho „ne“  respektovat plně  hledat, co je za jeho „ne“ schováno  nechat k pozdější práci (i s někým jiným například kmenovým učitelem) Co je schováno za „ne“? „Potřebuješ dělat něco jiného? Musí to být právě teď, nebo to můžeš odložit na později? Bojíš se že, tam bude něco, čemu nebudeš rozumět?“ … Otázky na budoucnost. „Máš zkušenost s tím, že se Ti někdo smál, když jsi byl pomalejší než ostatní?“ … Otázky na minulost. Když máme odpověď, můžeme lépe vyhodnotit, jak dotyčného podpořit, nebo jestli nutně potřebuje odejít a řešit něco důležitějšího. Záměrně nehodnotíme: neznámkujeme, neškatulkujeme, nesoudíme, pozorujeme děti a různé jevy jako fenomény, jak svět funguje. Pozorováním si pěstujeme „vnitřní zrak a sluch“, větší citlivost. K tomu je potřeba rozvíjet i „vnitřní ticho“, tedy odložit na chvíli stranou myšlenky, které hodnotí, posuzují. Přijímáme děti i sebe navzájem takové, jací jsme. S uvědoměním, že jako lidé jsme všichni přirozeně nedokonalí a děláme chyby, radujeme se ze svých chyb a našeho lidství. Empatie a respekt neslouží k dosahování našich cílů, chceme je žít, a díky nim si být blízcí a projevovat si skutečný zájem jeden o druhého. Dětem cestu neumetáme, ale ani jim neházíme klacky pod nohy. Vnitřní motivace v praxi pro dospělé znamená:  Svobodné přijetí úvazku a jeho výše,  Účast na poradách,  Principy svobodné firmy a projektového řízení (manuály pro pedagogy vnímáme jako doporučení vyjma právně závazné pedagogické dokumentace; děláme věci, které nám jdou snadno, jsme v nich úspěšní a zároveň nám dávají energii – využíváme silných stránek),  Účast v pracovních skupinách, ve kterých se rozhoduje konsenzem a možnost rozhodovat o široké škále záležitostí,  Sdílený rozpočet. Když děláme práci, která nás baví a naplňuje, poté je náš život luxusní sám o sobě a nedostatek smyslu není třeba něčím kompenzovat, například konzumním způsobem života. Konání z vnitřní motivace přináší uspokojení samo sobě, bez ohledu na výsledek.

Třešeň

PILÍŘ Č. 3: VOLNÝ POHYB A UMĚNÍ

Volný pohyb a umění považujeme za stejně důležité jako všechny ostatní akademické dovednosti. Jsou pro nás prostředkem, jak vyjádřit své emoce a kompenzovat nepohodu. Díky rozvoji celého těla, jeho poznávání a uvědomování získáváme bystrou mysl a rozvoj intelektu. Pohyb probouzí také vnitřní moudrost, intuici a kreativitu. Proto má v dnešní společnosti pohyb hluboký význam. V praxi to pro děti znamená: volný pohyb po Škole a školní zahradě, možnost odejít z výuky do Autonomie – kde svůj čas využije jinak. Realizujeme tak průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a rozvíjíme kompetenci k sebeřízení v souladu s RVP ZV a ŠVP Školy „Rozhovor, práce, hra, slavnost“, ve kterých se rozvoj klíčových kompetencí akcentuje. Časté výlety a exkurze, širší nabídka uměleckých a pohybových lekcí, velká možnost pohybu během výuky. Nekonečné možnosti volné hry. V praxi to pro dospělé znamená: vlastní volba vyučovacího procesu (metod, obsahu, cíle), dobrovolné organizování výletů a exkurzí, velká míra samostatnosti, prostor pro sebevyjádření a kreativitu. Nekonečné možnosti volné hry. (Volnost není ve výbě(Volnost není ve výběru výchovných prostředků, jejich výběr směřujeme k souladu s Vizí Školy.

Více o vizi se dozvíte zde.

bottom of page